ทะเลสาบสุริยันเดือน

  • 0 ตอบ
  • 45 อ่าน
ทะเลสาบสุริยันเดือน
« เมื่อ: พ.ย. 05, 2018, 01:32 PM »
ทะเลสาบสุริยันจันทร์ซื่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและก็เป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวันมีความยาวถึง 33 กิโล ครึ่งบนเสมือนดวงตะวัน ครึ่งด้านล่างราวกับพันจันทร์บริเวณทะเลสาบสุริยันจันทร์นี้มีประเด็นสำคัญที่ท่องเที่ยวล้นหลาม ตัวอย่างเช่น ศาสดาขงจื้อ ทวยเทพที่สติปัญญา รวมทั้งเทวดากวนอู เทพเทวดาที่ความซื่อ รวมทั้งสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตอบแทนละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน แล้วหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเสวียนจาง หรือวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระพังทลายซัมจั๋งที่อันชักชวนมาจากประเทศอินเดีย