ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติขนาดเล็ก รประหยัด รุ่น PFK3300

  • 0 ตอบ
  • 21 อ่าน


ชุดเครื่องอ่านและกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางอัตโนมัติขนาดเล็ก ราคาประหยัด รุ่น PFK3300

คุณสมบัติของโปรแกรม Passport and Thai ID Auto Form Filler  (PassIDform)
• อ่านข้อมูลหนังสือเดินทางตามมาตรฐาน ICAO Doc 9303 ได้ (ใช้เทคโนโลยี OCR)
• ข้อมูลที่สามารถนำมากรอกลงหน้าจอโปรแกรมและแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นข้อมูลจากหนังสือเดินทาง 20 รายการ และข้อมูลเพิ่มเติมที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาให้ใหม่อีก 3 รายการ คือวันที่ปัจจุบัน, เวลาปัจจุบัน และ อายุ
• อ่านข้อมูลอัตโนมัติเมื่อมีการเสียบเล่มหนังสือเดินทางเข้าไปในเครื่องอ่าน โดยไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ
• เมนูและโปรแกรมรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• สามารถปิดการทำงานของโปรแกรมไว้ชั่วคราวได้ เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของโปรแกรมอื่น
• สามารถแก้ไขสคริปต์ได้จากในโปรแกรม ผ่านโปรแกรม Notepad
• สามารถตั้งรูปแบบ (Format) ของข้อมูลได้หลากหลาย
• สามารถสร้างสคริปต์ได้อย่างง่ายด้วยโหมด Easy Script
• รายละเอียดเพิ่มเติมดูจาก www.rd-comp.com
คุณสมบัติของเครื่องอ่านหนังสือเดินทาง
• อ่านข้อมูล ชื่อ นามสกุล วันเกิด เลขที่หนังสือเดินทาง วันหมดอายุ เพศ สัญชาติ และอื่น ๆ จากหนังสือเดินทาง และ Visa ได้
• มีแท่นเสียบเป็นร่องขนาดพอดีกับหนังสือเดินทาง จับเสียบได้ทันที ง่ายและรวดเร็ว หมดปัญหาเรื่องการวางเอียง
• ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้ง่าย
• หากต้องการพัฒนาโปรแกรมเองก็สามารถทำได้  เพราะมีซอฟต์แวร์ชุดพัฒนา (SDK) และตัวอย่างโปรแกรมให้ใช้
• การเชื่อมต่อใช้สาย USB เพียงเส้นเดียว ไม่ต้องใช้ AC/DC Adapter
การรับประกันสินค้า : 1 ปี
บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม จำกัด
R&D Computer System Co., Ltd.
ฝ่ายขาย โทร. 02-693-1745
E-Mail : sales@rd-comp.com
http://www.rd-comp.com