Sale!!บัตรชมการแสดงโชว์แมมโบ้ คาบาเร่ต์ โชว์ (Mambo Cabaret Show)

  • 0 ตอบ
  • 10 อ่าน
บัตรชมการแสดงโชว์

รับจองสำรองที่นั่ง การแสดงโชว์ คาบาเร่ต์โชว์ สุดยอดการแสดง แห่งความเป็นไทย 
พร้อม ฉาก แสง สี เสียง ที่สมจริง ผู้แสดงทุกท่าน แต่งกายสวยงามตระการ
การแสดงทุกโชว์ที่เราได้คัดสรร  หลากหลายแนวพร้อมที่
จะนำเสนอสู่สายตาทุกท่าน  ให้ท่านได้มาสัมผัสความบันเทิง และความประทับใจ

แมมโบ้ คาบาเร่ต์ โชว์ (Mambo Cabaret Show)
รอบการแสดง 19:15 / 20:30 / 22:00 น. เปิดทำการแสดงทุกวัน
รายละเอียด   ราคาปกติ              ราคาพิเศษ
(WALK IN)             ลูกค้าลายไทยฯ
ที่นั่ง VIP
1,000.- / 650.-    500.-/400.-
         
ที่นั่ง Deluxe 800.- / 550.- 400.-/350.-
ค่าบริการรถรับ - ส่ง
400.-
**** ราคาเด็ก อายุไม่เกิน 9 ปี ****
 ***กรณีต้องการรับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ ต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ***
สนใจติดต่อบี บ.ลายไทย เบอร์โทร 083-275-4848 / 02-8878802-3 / 02-8879680
E-mail : linethai05@hotmail.com